Onze commissies

TC

De technische commissie is verantwoordelijk voor de vulling en het behoud van alle teams.
De TC van 2019-2020:
Myron Siebring – Voorzitter
Marcel Hummel
Jesse Koch
Lian Zhen Yang
Massimiliano Donadon
Merijn Hiemstra

RDW

De Raad Der Wijzen is het adviesorgaan van het bestuur. De leden van de RDW worden dan ook door het bestuur gekozen.
De RDW van 2019-2020:
Peter Postma – Voorzitter
Kayleigh van Bussel
Tobias Grevelink
Anneleen Timmer
Vincent Goossens
Laura Pikkaart

Smoelenboekcie

De SmoelenboekCie maakt ieder jaar weer het Smoelenboek van Kroton. Deze almanak wordt aan ieder lid uitgedeeld. Het smoelenboek kan gebruikt worden als naslagwerk en staat vol leuke verhalen en informatie over zowel de vereniging als de spelers.
De SmoelenboekCie van 2019-2020
Thessa Theunissen – Voorzitter
Miriam Hassing
Eva Sijpkes
William de Bruin

Accie

Feesten, borrels en thuisspeeldagen. Dit zijn de domeinen van de AcCie. De AcCie organiseert themafeesten, borrels, activiteiten en nog veel meer.

De AcCie van 2019-2020:
Marcel Hummel – Voorzitter
Janine Kuipers
Helen McCarthy
Tessa Zwart
Berlint van Wijk

communicacie

De CommunicaCie van Kroton zorgt voor alle communicatie binnen de vereniging. Zij onderhouden de Instagram, maken het hele jaar door zes Kroots (onze clubbladen) en houden de Facebook up to date.

De CommunicaCie van 2019-2020:
Minke van Koningsveld – Voorzitter
Lonneke Smits
Karmen Mosselaar
Sandra Koop

Beachcie

Kroton Beach, het grootste beachvolleybaltoernooi van het noorden. Ieder jaar wordt dit toernooi door de BeachCie georganiseerd. Kijk voor meer informatie op www.kroton.nl/beach
De BeachCie van 2019-2020:
Wij zoeken hier nog Krotonners voor, dus ben je geïnteresseerd? Stuur een mail naar internco@kroton.nl

Keicie

De allermooiste week van ieder studentenjaar is natuurlijk de keiweek. Onze KeiCie zorgt er voor dat er deze week goed kan worden gefeest en dat wij onze vereniging goed kunnen laten zien aan de nieuwe studenten.
De KeiCie van 2019-2020:
Wij zoeken hier nog Krotonners voor, dus ben je geïnteresseerd? Stuur een mail naar internco@kroton.nl

Lustrumcie

De LustrumCie houdt zich bezig met het organiseren van het lustrum. Het lustrum is een feest dat eens in de vijf jaar plaatsvindt, ter ere van het zoveeljarig bestaan van de vereniging. In 2024-2025 bestaat Kroton 60 jaar.

Kascie

De functie van de KasCie is het controleren van de boekhouding van de vereniging. Dit is dus een commissie voor onze penningmeester.
De KasCie van 2019-2020:
Vincent Goossens
Thessa Theunissen
Peter Postma

DKV Bestuur

Het DKV-toernooi is een toernooi georganiseerd door Donitas, Kroton en Veracles en wordt ieder jaar gehouden. DKV kent een binnen- (voor divisieteams) en een buitentoernooi.
Namens Kroton in het DKV bestuur van 2019-2020:
Gea Alberts – Voorzitter

VKDT

Het VKDT gala wordt om het jaar georganiseerd voor leden van Veracles, Kroton, Donitas en Tweeslag.
Namens Kroton in de VKDT Commissie van 2019-2020:
Tobias Grevelink
Vincent Goossens