Onze commissies

TC

De technische commissie is verantwoordelijk voor de vulling en het behoud van alle teams.
Klik hier voor meer informatie over de TC en een overzicht van de huidige commissieleden

RDW

De Raad Der Wijzen is het adviesorgaan van het bestuur. De leden van de RDW worden dan ook door het bestuur gekozen.
Klik hier voor meer informatie over de RDW en een overzicht van de huidige leden

Smoelenboekcie

De SmoelenboekCie maakt ieder jaar weer het Smoelenboek van Kroton. Deze almanak wordt aan ieder lid uitgedeeld. Het smoelenboek kan gebruikt worden als naslagwerk en staat vol leuke verhalen en informatie over zowel de vereniging als de spelers.
Klik hier voor meer informatie over de SmoelenboekCie en een overzicht van de huidige commissieleden

Accie

Feesten, borrels en thuisspeeldagen. Dit zijn de domeinen van de AcCie. De AcCie organiseert themafeesten, borrels, activiteiten en nog veel meer.
Klik hier voor meer informatie over de AcCie en een overzicht van de huidige commissieleden

communicacie

De CommunicaCie van Kroton zorgt voor alle communicatie binnen de vereniging. Zij onderhouden de Instagram, maken het hele jaar door zes Kroots (onze clubbladen) en houden de Facebook up to date.
Klik hier voor meer informatie over de CommunicaCie en een overzicht van de huidige commissieleden

Beachcie

Kroton Beach, het grootste beachvolleybaltoernooi van het noorden. Ieder jaar wordt dit toernooi door de BeachCie georganiseerd. Kijk op de website van Kroton Beach voor meer informatie.
Klik hier voor meer informatie over de BeachCie en een overzicht van de huidige commissieleden

Keicie

De allermooiste week van ieder studentenjaar is natuurlijk de keiweek. Onze KeiCie zorgt er voor dat er deze week goed kan worden gefeest en dat wij onze vereniging goed kunnen laten zien aan de nieuwe studenten.
Klik hier voor meer informatie over de KeiCie en een overzicht van de huidige commissieleden

Lustrumcie

De LustrumCie houdt zich bezig met het organiseren van het lustrum. Het lustrum is een feest dat eens in de vijf jaar plaatsvindt, ter ere van het zoveeljarig bestaan van de vereniging. In 2024-2025 bestaat Kroton 60 jaar.
Klik hier voor meer informatie over de LustrumCie

Kascie

De functie van de KasCie is het controleren van de boekhouding van de vereniging. Dit is dus een commissie voor onze penningmeester.
Klik hier voor meer informatie over de KasCie en een overzicht van de huidige commissieleden

DKV Bestuur

Het DKV-toernooi is een toernooi georganiseerd door Donitas, Kroton en Veracles en wordt ieder jaar gehouden. DKV kent een binnen- (voor divisieteams) en een buitentoernooi.
Klik hier voor meer informatie over het DKV bestuur en een overzicht van de door Kroton aangedragen bestuursleden

VKDT

Het VKDT gala wordt om het jaar georganiseerd voor leden van Veracles, Kroton, Donitas en Tweeslag.
Klik hier voor meer informatie over VKDT en een overzicht van de door Kroton aangedragen commissieleden