Raad der Wijzen

De Raad Der Wijzen is het adviesorgaan van het bestuur. De leden van de RDW worden dan ook door het bestuur gekozen.

De RDW van 2019-2020:
Peter Postma - voorzitter
Kayleigh van Bussel
Tobias Grevelink
Anneleen Timmer
Vincent Goossens
Laura Pikkaart