Technische Commissie

De technische commissie is verantwoordelijk voor de vulling en het behoud van alle teams. De commissie is het aanspreekpunt voor de teams wanneer zij met problemen kampen. Daarnaast houden zij gedurende het jaar meerdere teamgesprekken om de voortgang van het team bij te houden. Aan het einde van het jaar zullen zij zich samen buigen over de teamindeling.

De technische commissie 2019-2020 bestaat uit:
Myron Siebring - Voorzitter
Marcel Hummel
Jesse Koch
Lian Zhen Yang
Massimiliano Donadon
Merijn Hiemstra